Villkor för kontaktformulär

 

Genom att fylla i och skicka  kontaktformuläret samtycker du till att Ströms Gård lagrar och behandlar de personuppgifter som du har angett: namn, e-postadress, telefonnummer samt det meddelande du skickat. Dessa uppgifter kommer endast att användas för att kunna hantera och besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt.

 

Vårt åtagande:

 

  • Säkerhet – Vi skyddar dina personuppgifter med adekvata säkerhetsåtgärder och använder dem endast för angivna ändamål.
  • Begränsad bevarandeperiod – Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de har samlats in.
  • Inga tredjeparter – Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, såvida det inte krävs enligt lag.
  • Rättigheter – Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar, begära rättelse, begränsning av behandling eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.

 

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss